internetRADIOinternetowe

TERAZ GRAMY:

ZAPOWIEDZI

2018-04-17
Nowy porządek świata po roku 1918 - Referenci poszukiwani

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza referentów do przesyłania zgłoszeń na tegoroczne Seminarium Śląskie. Nowy porządek świata po roku 1918 – to problematyka tegorocznego Seminarium. 

Celem XXIII Seminarium Śląskiego będzie pokazanie roku 1918 nie tylko jako szeregu gwałtownie przebiegających wówczas wydarzeń politycznych, ale przede wszystkim początku głębokich i nieraz w perspektywie historycznej ważniejszych zmian społecznych.

Także zdiagnozowanie czynników wpływających na te zmiany w Europie Środkowej oraz ich bezpośrednich i długofalowych skutków. Odrębnie należy też potraktować ten temat w kontekście Śląska, pokazując powojenne zmiany społeczne z perspektywy jednego z regionów europejskich, który znalazł się na skrzyżowaniu dramatycznego powojennego konfliktu.

Seminarium Śląskie odbywa się corocznie, od 1996 roku,  gromadząca każdorazowo kilkuset uczestników z kraju i zagranicy. Jest to kilkudniowa konferencja, której tematem są ważne  i aktualne zagadnienia dotyczące szeroko pojętej problematyki stosunków polsko-niemieckich oraz ich znaczenie dla rozwoju Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego regionu jako obszaru wielokulturowej tradycji.

XXIII Seminarium Śląskie odbędzie się  w dniach 23–25 października 2018 r., w Kamieniu Śląskim.

Organizatorzy zapraszają naukowców z Polski i z zagranicy, szczególnie z Niemiec, do zgłaszania swojego udziału jako referentów podczas tej trzydniowej konferencji.

„Call for papers” ze szczegółowymi informacjami oraz formularz rejestracyjny dostępne są tutaj

Zgłoszenia należy przesyłać mailem lub pocztą do 30 kwietnia 2018 r.