Takie inicjatywy łączą w szacunku dla różnorodności

Coraz więcej polityków wspiera europejską inicjatywę obywatelską Minority SafePack, która ma zadbać o lepszą przyszłość mniejszości w Unii Europejskiej.

Minority SafePack to pierwsza w historii europejska inicjatywa obywatelska zarejestrowana przez Komisję Europejską. Tym ważniejsze jest, aby się zmobilizować i wykorzystać możliwość wsparcia dla mniejszości w całej Unii.

Aby prace nad projektem mogły ruszyć dalej potrzebny jest milion podpisów. Te zbierane są również w Polsce. W Raciborzu Minority SafePack promuje nie tylko mniejszość niemiecka. Również lokalni politycy zdecydowali się wesprzeć inicjatywę. Prezydent Miasta, Mirosław Lenk jest przekonany o ważności projektu: „Myślę, że nasze miasto ma chyba trochę więcej do powiedzenia, niż inne miasta, gdyż u nas żyje i funkcjonuje stosunkowo duża grupa mniejszości narodowej – mniejszość niemiecka. Myślę, że dla każdego mieszkańca naszego miasta prawa mniejszości są rzeczą oczywistą. Prawo do własnego języka, kultury, własnej szkoły, funkcjonowania w polityce, samorządzie jest rzeczą naturalną. Należy wspierać wszelkie inicjatywy które zmierzają do wyrównywania szans, nie tylko  u nas w Polsce, ale w całej Europie. To dotyczy również moich współobywateli, czyli Polaków, którzy o podobne prawa mogą zabiegać w innych krajach Unii. Taki apel skierowany do Komisji Europejskiej wydaje mi się bardzo uzasadniony.”

 

Również Poseł Gabriela Lenartowicz (PO) w Minority SafePack dostrzega same pozytywy:  „Propozycja jest bardzo cenna. We wszystkich krajach Unii Europejskie prawa mniejszości narodowych i etnicznych do tej pory są regulowane najczęściej przez prawo krajowe, w myśl ogólnych traktatowych zasad w rozumieniu Unii Europejskiej. Wolności obywatelskie są oczywiście przestrzegane, ale realizowane w różny sposób. Ta inicjatywa to wprowadzenie swego rodzaju katalogu dobrych praktyk, które będą stosowane we wszystkich krajach Unii, tak żeby wszystkie mniejszości mogły się cieszyć podobnymi rozwiązaniami. Będzie to dotyczyło też mniejszości, które nie mają „państwa matki”, co jest niezwykle istotne. Te dobre praktyki dotyczą przede wszystkim wsparcia dla rozwoju kulturalnego, podtrzymywania i zachowania języków. Ta inicjatywa jest także po to, by dać szanse na to, by Komisja Europejska stworzyła projekty i programy wspierania – także finansowego w ramach środków pomocowych – edukacji kulturalnej, językowej, dotyczącej kulturowych odrębności, które są przecież bogactwem Europy. Dlatego warto wspierać takie inicjatywy bo one łączą w szacunku dla różnorodności”

 

Wszystkie informacje na temat inicjatywy Minority SafePack dostępne są na stronie internetowej www.minority-safepack.eu

W razie dalszych pytań można skontaktować się mailowo z koordynatorem kampanii na Polskę pod adresem: mspi@vdg.pl.


ap