internetRADIOinternetowe

TERAZ GRAMY:

KULTURA

2017-11-07
Wycieczki edukacyjne do Łubowic dla młodzieży

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego (DFK) wspólnie z Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Josepha von Eichendorffa zapraszają młodzież uczącą się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej na wycieczkę edukacyjną do Łubowic – miejsca urodzenia niemieckiego poety epoki romantyzmu.

W programie wycieczki jest multimedialna prelekcja nt. historii śląskiego odgałęzienia rodu EIchendorffów, zwiedzanie Izby Pamięci Josepha von Eichendorffa oraz Izby Regionalnej z ekspozycjami archeologicznymi, jak również krótka gra terenowa na terenie wokół ruin pałacu oraz parku pałacowego. Dla uczestników wycieczki przewidziany jest również poczęstunek.

Projekt realizowany będzie dwujęzycznie (po polsku i niemiecku). Grupy (max. 40 uczniów) mogą wziąć udział w wycieczce edukacyjnej do końca grudnia br. Koszt uczestnictwa w wycieczce to 6,00 PLN od ucznia (nauczyciele bezpłatnie). Cena zawiera transport, program na miejscu (prelekcję, oprowadzanie, grę) oraz poczęstunek (obiad).  

W razie zainteresowania prosimy nauczycieli o kontakt z koordynatorką wycieczek edukacyjnych: Anita Pendziałek, mail: anitapendzialek@gmail.com, nr. tel.: +48 694 692 200. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.