internetRADIOinternetowe

TERAZ GRAMY:

KULTURA

2017-10-17
Jak postrzegana jest różnorodność w Europie? Zapraszamy na kolejne „Rozmowy o Europie”!

Ma wiele synonimów: rozmaitość, różnokierunkowość, wielostronność… Będziemy rozmawiać o różnorodności - tej europejskiej. Zapraszamy na „Rozmowy o Europie. „Różnorodność – bogactwo czy zagrożenie dla współczesnej Europy?” w dniu 25 października 2017 r. w Kamieniu Śląskim.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na debatę. Z uwagi na rosnące obawy Europejczyków związane z kryzysem finansowym, wspólną walutą, a obecnie wzmożonym kryzysem migracyjnym, pragniemy pokazać mieszkańcom Opolszczyzny, dlaczego warto interesować się w sprawami Unii Europejskiej, której jesteśmy mieszkańcami

 

Cechą kultur europejskich jest ich różnorodność, w wyniku czego tożsamość europejska ma charakter złożony i jako taka powinna być zaakceptowana. Kwestie różnorodności są też tematem działań i regulacji Unii Europejskiej i jej organów. Dyskusję o różnorodności zamierzamy podjąć podczas zbliżającego się spotkania.

 

Debata z cyklu „Rozmowy o Europie”:

„Różnorodność – bogactwo czy zagrożenie

dla współczesnej Europy?”

w ramach XXII Seminarium Śląskiego

25 października 2017 r., o godz. 10.30

Zamek w Kamieniu Śląskim, ul. Parkowa 1a

 

Gośćmi spotkania będą: Hartmut Koschyk, Poseł do Bundestagu w latach 1990-2017, Pełnomocnik Rządu RFN d.s. Repatriantów i Mniejszości Narodowych, dr Dorota Pudzianowska, doktor nauk prawnych oraz socjolog, współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie obecnie kieruje Programem Antydyskryminacyjnym Artykuł 32 oraz jest dyrektorką programu dotyczącego podnoszenia wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania oraz Wiktor Marek Leyk, Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, działacz społeczności ewangelickiej na mazurach, poseł na Sejm IX kadencji. Spotkanie poprowadzi dziennikarz i wykładowca Andrzej Godlewski.

 

Spotkanie odbędzie się w ramach XXII Seminarium Śląskiego. Spotkanie będzie tłumaczone w j. polskim i niemieckim.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 19 października 2017 r.

 

Kontakt:

Andrea Zachoń

Tel: 77/ 502 51 05

e-mail: andrea.zachon@haus.pl