internetRADIOinternetowe

TERAZ GRAMY:

KULTURA

2017-10-06
Sami swoi? – XXII Seminarium Śląskie już pod koniec października

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej warz z partnerami projektu serdecznie zaprasza  w dniach 25 – 27 października 2017 r.  na Zamek do Kamienia Śląskiego na kolejne Seminarium Śląskie.
deutsche Version

Tegoroczne Seminarium odbędzie się pt. „Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie”. Dyskutować będziemy na temat obcości pod różnymi aspektami, m.in. jej zrozumienia, traktowania i oddziaływania. Zastanowimy się też nad tym, jak czerpać z obcości w ramach społeczeństw i zbiorowości wielokulturowych. Uroczysta Inauguracja Seminarium odbędzie się o godz. 10.00.

Ciekawy program, eksperci i goście

Podczas XXII Seminarium Śląskiego referaty wygłoszą osobistości życia naukowego z Polski i z Niemiec. Gośćmi będą również Hartmut Koschyk, Pełnomocnik Rządu RFN d.s. Repatriantów i Mniejszości Narodowych oraz dr Christoph Bergner, Sekretarza Stanu w latach 2005-2013, Pełnomocnika Rządu RFN d.s. Repatriantów i Mniejszości Narodowych  w latach 2006-2013.

W ramach Seminarium odbędzie się w dniu 25 października 2017 o godz. 10.30  debata pt. „Różnorodność – bogactwo czy zagrożenie dla współczesnej Europy?”, organizowana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.  Seminarium Śląskie będzie tłumaczone symultanicznie w języku polskim i niemieckim.

Organizatorzy zapraszają również na spotkania wieczorne. 25 października o  godz. 18.30 zapraszają na rozmowę z Arcybiskupem Alfonsem Nossolem pt.: „Życie w wielokulturowości”. Następnego dnia wieczorem (26 października 2017, godz. 18.30) odbędzie się z kolei wieczór z muzyką Jazzową i Swingiem –  organizatorzy zapraszają na koncert Zespołu Take Style.

Udział w spotkaniach wieczornych jest nieodpłatny. Organizatorzy proszą jednak o potwierdzenie przybycia do dnia 19 października 2017 r.

Zainteresowany udziałem?

Udział w Seminarium Śląskim jest odpłatny. Opłata za uczestnictwo dla uczestników nienocujących (opłata za 1 dzień, w tym obiad i przerwy kawowe) wynosi 40,00 zł (uczniowie i studenci 15,00 zł). Uczestnicy, którzy chcą nocować (pokoje dwuosobowe, opłata za 1 dzień, w tym całodniowe wyżywienie) muszą zapłacić 110,00 zł (uczniowie i studenci 55,00 zł)

Opłaty można uiszczać przelewem na konto: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, mBank SA, Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole. Numer konta: 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 (tytuł wpłaty: ,,XXII Seminarium Śląskie”) lub też wpłacać na miejscu w Kamieniu Śląskim podczas trwania seminarium (25.10 – 27.10.2017 r.) w biurze konferencji  w godz. 8.00 – 9.00.

Szczegółowy program Seminarium oraz karta potwierdzenia uczestnictwa dostępne są na www.haus.pl. Zgłoszenia na Seminarium można przesyłać do dnia 19 października 2017 r.