internetRADIOinternetowe

TERAZ GRAMY:

STOSUNKI PL-DE

2017-08-07
Bundestagswahl 2017 – Niemcy poza granicami kraju muszą złożyć wniosek

24 września 2017 r. odbędą się w Niemczech wybory do Bundestagu. Członkowie mniejszości niemieckiej w Polsce mają możliwość wzięcia udziału w wyborach. 
(deutsche Version)

W wyborach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które po ukończeniu 14. roku życia przez co najmniej trzy miesiące nieprzerwanie mieszkały w Republice Federalnej Niemiec i od tego pobytu nie minęło więcej, jak 25 lat.

Kto tych warunków nie spełnia, musi w złożonym wniosku przedstawić, że z innych powodów osobiście i bezpośrednio zapoznaje się z uwarunkowaniami politycznymi w Republice Federalnej Niemiec oraz że te wpływają na jego życie.

„Dokładniej mówiąc, w wyborach mogą wziąć udział obywatele Republiki Federalnej Niemiec (aby wziąć udział w wyborach potrzebny jest tzw. Staatsangehörigkeitsausweis oraz aktualny niemiecki dowód tożsamości, czyli paszport albo dowód osobisty – przyp. red.). Najprościej wygląda to w przypadku, gdy jesteśmy zameldowani w Niemczech. Wówczas automatycznie jesteśmy ujęci na liście wyborców a nasza gmina w Niemczech się z nami kontaktuje.  Jeżeli nie mamy w Niemczech meldunku, to zostaniemy wpisani na listę wyborców tylko wtedy, gdy złożymy odpowiedni wniosek”, mówi Łukasz Malkusz ze Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. 

Elektroniczna wersja wniosku dostępna jest na stronie internetowej www.bundeswahlleiter.de. Wniosek dostępny jest również w placówkach konsularnych. „Wniosek wysyłamy do konkretnej gminy. Musi być własnoręcznie wypełniony i podpisany. Musi również koniecznie być wysłany pocztą. Wypełnienie wniosku nie jest trudne. Jedynie pytanie o powiązanie z daną gminą może sprawić trudności, ponieważ - przykładowo - czytanie niemieckich gazet albo interesowanie się niemiecką polityką nie wystarczy”, mówi Malkusz.

Wniosek musi trafić do wybranej gminy co najmniej trzy tygodnie (21 dni) przed wyborami. „Pamiętajmy, że nasz wniosek niekoniecznie będzie przyjęty z automatu. Jeżeli nie będzie przyjęty, możemy się od tej decyzji odwołać. Byłoby zatem lepiej wniosek wysłać wcześniej”, radzi Malkusz.

Wywiad na temat składania wniosków z Konsul z Opola Sabiną Haake można przeczytać tutaj.

Informacje ze strony „Der Bundeswahlleiter“ dla Niemców poza granicami kraju dostępne są tutaj.


ap