internetRADIOinternetowe

TERAZ GRAMY:

KULTURA

2017-08-04
Elementarz Lidera Organizacji Mniejszości

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaczyna rekrutację młodych liderów, którzy otrzymają licencję do kierowania projektem.
(deutschsprachige Version)

Projekt skierowany jest do młodzieży mniejszości niemieckiej w wieku od 16 do 20 lat z całej Polski. Składają się na niego cztery spotkania warsztatowe oraz jedno podsumowujące w okresie od września 2017 r. do czerwca 2018 r.

Podczas projektu młodzież mniejszości niemieckiej zdobędzie umiejętności potrzebne do sprawnego działania w swoim otoczeniu. Przyszli koordynatorzy projektów zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, aby móc w przyszłości sprawnie przeprowadzać własne projekty.

Szkolenie ma za zadanie przygotować młodzież do pełnienia funkcji w strukturach mniejszości poprzez fachowe wprowadzenie ich w proces pracy projektowej. Absolwenci warsztatów zdobędą umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, organizacji i przeprowadzania projektów, co będzie potwierdzone certyfikatem.

Dalsze szczegóły dostępne są tutaj.

Aktualizacja: termin zgłoszeń został wydłużony do 15 września 2017 roku