Umarł ten, kto został zapomniany

Także w tym roku Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego zaprasza 17 czerwca na uroczystości upamiętniające ofiary obozu Zgoda.


Uroczystości rozpoczną się tradycyjnie o godz. 10:00 Mszą Świętą w Kościele św. Pawła w Rudzie Śląskiej, którą poprowadzi Ksiądz Wilke z Marl, którego ojciec zmarł w 1945 roku w Zgodzie. Mszę koncelebrować będą ks. dr Dadaczynski z Chorzowa oraz ks. Brzoska z parafii ewangelicko-augsburskiej z Świętochłowic.

 

Mszę zwieńczy nabożeństwo przy pomniku ofiar na cmentarzu w Nowym Bytomiu - w miejscu, w którym kiedyś znajdował się masowy grób ofiar obozu. Uroczystości zakończy tradycyjna minuta ciszy przy Bramie Obozu Zgoda (Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego). Tę część uświetni chór DFK Oddziału Katowice oraz Orkiestra Halemba-Wirek z Rudy Śląskiej.

 

To już prawie ćwierć wieku, odkąd upamiętnia się te tragiczne wydarzenia, gdzie przez pierwsze dziesięć lat w uroczystościach licznie brali udział bliscy i dalsi krewni ofiar, zarówno z Górnego Śląska jak i z Niemiec. Przez ostatnie lata liczba uczestników tychże uroczystości jednak znacznie zmalała. To przede wszystkim ze względu na to, iż z upływem lat spora część rodzin i krewnych ofiar, jak i samych byłych więźniów, którzy przeżyli Zgodę, zmarła.


Na Górnym Śląska mocno działa jednak mniejszość niemiecka, która dba o to, by historyczną i kulturową spuściznę ich małej ojczyzny pielęgnować i ustrzec od zapomnienia. Bardzo by nas cieszyło, gdyby te uroczystości dla poszczególnych Kół Terenowych DFK były bodźcem ku temu, aby zdać sobie sprawę z faktu, iż elementem tej spuścizny jest również kultura pamięci. Może wówczas pomnik Brama Obozu Zgoda nie tylko w styczniu podczas marszu upamiętniającego, ale również w czerwcu będzie miejscem szczególnej pamięci w dużej mierze niemieckich ofiar niedawnej historii Górnego Śląska.


 

W imieniu TSKN Województwa Śląskiego

                 Eugeniusz Nagel
             Wiceprzewodniczący

W imieniu ocalałych

   Gerhard Gruszka
 

 

 

„Kto w pamięci swych bliskich żyje, ten nie umarł, ten się tylko oddalił. Umarł ten, kto został zapomniany”

Immanuel Kant

 

 

ap