Absolutorium bez dyskusji

20 maja 2017 roku w Dąbrówce w Gminie Wielowieś spotkali się na zebraniu rocznym Delegaci Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego. Porządek obrad obejmował sprawozdania z działalności Zarządu, finansowe oraz komisji rewizyjnej. Na 68 Delegatów tylko 43 było obecnych. Najwięcej Delegatów brakowało z Oddziału Racibórz.  

Zebranie otworzył Przewodniczący Zarządu Martin Lippa, który na otwarcie zapowiedział krótki występ chóru Veni Cantare z Wielowsi. Po minucie ciszy dla zmarłych członków Towarzystwa oraz odśpiewaniu pieśni „Oberschlesien, mein Heimatland” głos zabrali zaproszeni goście. Josef Schütz, Sołtys Wielowsi oraz Joanna Janecka, Kierownik Oddziału Współpracy z Instytucjami oraz Mniejszościami Narodowymi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach życzyli zebranym konstruktywnych oraz owocnych obrad.


Sukcesy 2016 roku

Martin Lippa, Przewodniczący Zarządu w zaprezentowanym sprawozdaniu z działalności Zarządu zwrócił uwagę na najważniejsze wydarzenia i aspekty minionego roku oraz przedstawił informacje o wykonaniu uchwał podjętych na ostatnim Zebraniu Delegatów. Wśród przedstawionych przez Przewodniczącego tematów była organizacyjna reorganizacja mediów działających przy Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego, którą przeprowadzono w 2016 roku. Przewodniczący przypomniał również kilka interesujących imprez oraz omówił wprowadzone zmiany i ulepszenia.

„Moim zdaniem do największych sukcesów 2016 roku należą: ożywienie wielu naszych Grup Terenowych oraz Oddziałów, duża ilość różnych, często innowacyjnych, projektów oraz, przede wszystkim, wysoka ocena naszych struktur przez niezależny zespół, powołany przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, który miał za zadanie przeprowadzić kontrolę. Za sukces uważam również fakt, iż Urząd Marszałkowski w Katowicach wyznaczył w budżecie sumę na projekty mniejszości narodowych i etnicznych, o co od dłuższego czasu zabiegałem”, mówi Lippa.

Ze środków Urzędu Marszałkowskiego Towarzystwo zorganizowało w 2016 roku m.in. Konferencję Oświatową pt.: „Język niemiecki w oświacie”, która pod koniec października ubiegłego roku zebrała w Wodzisławiu Śląskim nauczycieli z całego województwa. Działalność kulturalna Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego (DFK) podsumowana została również w liczbach. Grupy Terenowe DFK zorganizowały w 2016 roku 120 projektów z dotacji Konsulatu z Opola, 6 projektów przy wsparciu finansowych z Fundacji Rozwoju Śląska, 17 projektów z dotacji Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz 176 w ramach projektu „Konsolidierung der Begegnungsstätten/Ożywianie Domów Spotkań”. Ponadto Grupy Terenowe DFK realizowały różnego rodzaju przedsięwzięcia również we własnym zakresie, co podkreślił Martin Lippa:

„Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Grupy Terenowe oprócz tego zorganizowały ponad 600 projektów kulturalnych, sfinansowanych przez inne instytucje, ze środków własnych lub ze środków pozyskanych z 1% podatku. Do tego dochodzą jeszcze projekty organizowane przez Oddziały oraz Biuro Zarządu Towarzystwa w Raciborzu”.

Łącznie w 2016 roku w całych województwie śląskim zrealizowano ok. 1000 projektów.

 

Zagrożenie dla struktur?

Istotnym i poważnym punktem sprawozdania były sprawy finansowe:

„Od 2008 roku mówię o zagrożeniu egzystencjalnym, które grozi strukturom całej mniejszości niemieckiej w Polsce. Według szacunków Fundacji Rozwoju Śląska, będące nam do dyspozycji środki na koszty administracyjne, miałyby nam wystarczyć do roku 2016/2017. Jako Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce podjęliśmy odpowiednie kroki, których efektem było zagwarantowanie nam od 2017 roku wsparcia ze strony niemieckiej z tzw. „Frischmittel”. Z końcem roku 2016 dowiedzieliśmy się jednak, że wsparcie to zostało wycofane“, wyjaśnił Martin Lippa.

Dodał, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu Przewodniczącego ZNSSK, Bernarda Gaidy oraz  pomocy Pełnomocnika Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Wysiedleńców oraz Mniejszości Narodowych , Hartmuta Koschyka, wsparcie  ostatecznie zostało przyznane. Powody do obaw jednak nie zniknęły, gdyż Koschyk oświadczył już, że nie będzie ponownie kandydował.

 „To naprawdę poważna sprawa. Mam jedynie nadzieję, że dzięki dobrym kontaktom,  oraz, przede wszystkim, dzięki dobremu wizerunkowi, który wypracowaliśmy sobie w ciągu ostatnich lat u władz i u niemieckich polityków, uda nam się sprawić, aby te kwoty znów znalazły się w budżecie. Przed nami długa i niełatwa droga ku temu, aby gremia decydujące w Niemczech przekonać o tym, że to bardzo ważne, nie tylko dla nas”, podsumował Lippa.

 

Ramowy plan na 2017 rok

Przedstawiony ramowy plan pracy Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego na rok 2017 obejmował 16 punktów. Zarząd planuje w tym roku wspierać i podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju kultury mniejszości niemieckiej w województwie śląskim, reprezentować Towarzystwo podczas przedsięwzięć kulturalnych, pozyskiwać dotacje na działalność statutową Towarzystwa, z naciskiem na pozyskiwanie alternatywnych źródeł finansowania, oraz pielęgnować współpracę z samorządami oraz z organizacjami w Niemczech oraz innych krajach. Ramowy plan pracy obejmował również punkty dotyczące medialnej działalności Towarzystwa. Zarząd w dalszych ciągu chce produkować audycje radiowe, rozwijać radio internetowe oraz wydawać biuletyn. Ponadto ma dojść do zacieśnienia współpracy ze Spółką Pro Futura z Opola. W dalszym ciągu mają być również podejmowane starania w kierunku wydawania dwujęzycznej wkładki.

W 2017 roku ma być również aktualizowana strona internetowa DFK a działalność DFK popularyzowana w internecie i mediach społecznościowych. W ramowym planie pracy znalazły się również punkty mówiące o kontynuacji działań w kierunku stawiania tablic dwujęzycznych, kontynuacji modernizacji biur oraz o dalszych działaniach w kierunku efektywnego wykorzystania statusu organizacji pożytku publicznego. Na rok 2017 Zarząd planuje również organizację uroczystości związanych z obchodami Tragedii Górnośląskiej, organizację Festiwalu  Kultury Niemieckiej w Ustroniu oraz honorowanie zasług i dorobku członków DFK.

Od lewej: Przewodniczący Zarządu Martin Lippa, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Willibald Fabian,
Skarbnik Zarządu Waldemar Świerczek, Joanna Janecka, Kierownik Oddziału Współpracy z Instytucjami i Mniejszościami
Narodowymi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Manfred Kroll, Sekretarz Zarządu

 


Zadowoleni czy zrezygnowani?

Po przedstawieniu sprawozdaniu oraz ramowego planu pracy nadszedł czas na dyskusję.

„Liczę na pozytywną dyskusję oraz konstruktywne decyzje, które pozwolą nam pójść do przodu” – tymi słowami Lippa zakończył swoje wystąpienie.

Podczas zaplanowanej dyskusji ze strony zebranych na sali Delegatów nie padło jednak żadne pytanie ani żadna propozycja. Nad sprawozdaniami nie odbyła się żadna dyskusja. Czy to oznacza, że Delegaci są z działalności Zarządu oraz Prezydium DFK zadowoleni? Czy raczej jest to oznaka zrezygnowania lub zobojętnienia? Rozmowy wśród Delegatów wskazywały raczej na rezygnację i brak nadziei. Niektórzy byli zdania, że ich wypowiedzi i tak nie mają sensu, gdyż bez względu na to, czy propozycje są, czy ich nie ma, Zarząd i tak robi swoje a dyskusja podczas zebrania nic by nie dała. A jak brak dyskusji odbiera Przewodniczący Zarządu, Martin Lippa?

„To było dobrze przygotowane zebranie. Sprawozdania uwzględniły pytania i niektóre krytyczne uwagi z przeszłości. Brak pytań nie oznacza oczywiście, że to czy owo nie mogłoby być lepiej. Działamy zgodnie z naszym statutem, a wszystkie kontrole zewnętrzne dają pozytywny wynik. Wszystkie stawiane wnioski  są przez nas opracowywane i przekazywane dalej. Wspieramy każdego, kto zwróci się do nas z jakimś problemem. Grupy DFK mają nasze wsparcie oraz są przez nas wspierane finansowo. Sztucznej opozycji nie potrzebujemy”, zaznacza Lippa.

Zarządowi udzielono podczas zebrania absolutorium, jednak nie jednogłośnie. Niektórzy Delegaci podczas głosowania wstrzymali się od głosu.

 

Deutschsprachige Version

ap