internetRADIOinternetowe

TERAZ GRAMY:

KULTURA

2017-05-17
O języku niemieckim z prof. dr. Ulrichem Ammon

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Centralna Biblioteka im. Josefa von Eichendorffa w Opolu zapraszają na wykład pt. „Dlaczego warto podtrzymywać język niemiecki jako język mniejszości narodowej i nauczać go jako język obcy”.

 

Wykład wygłosi prof. em. dr. Ulrich Ammon z Uniwersytetu w Duisburg-Essen. Spotkanie odbędzie się 24 maja 2017 r. (środa) o godz. 17.00 w Centralnej Biblioteki im. Josefa von Eichendorffa w Opolu. Językiem wykładowym będzie j. niemiecki.
 

Prof. dr. Ulrich Ammon jest niemieckim lingwistą specjalizującym się w zakresie socjolingwistyki. Jego główne obszary badawcze to socjolingwistyka oraz socjologia języka, języki międzynarodowe, polityka językowa, dialektologia, nowsza historia języka niemieckiego, dydaktyka językowa.


Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia do dnia 23 maja 2017 r. Szczegóły dotyczące zgłoszeń dostępne są tutaj.

 

 

 

 

ap