Międzynarodowy Konkurs Piosenki Eichendorffa

Pod mottem: „Schläft ein Lied in allen Dingen" i patronatem Hartmuta Koschyka,  Pełnomocnika Rządu Niemiec ds. mniejszości narodowej i przesiedleńców i Przewodniczącego Rady Fundacji Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, rozpoczął się Międzynarodowy Konkurs Piosenki do słów Josepha von Eichendorffa.
(deutsche Version)

Zapisy właśnie ruszyły i potrwają aż do 30.09.2017. W konkursie mogą wziąć udział młodzi ludzie pomiędzy 16 a 30 rokiem życia, żyjący poza granicami swojego kraju.

Jednym z celów tego konkursu piosenki jest zmierzenie się z językiem niemieckim i sprawdzenie swoich umiejętności oraz zachęcenie do poznania niemieckiej kultury. Uczestnicy muszą napisać piosenkę, w której zawarte będą rozważania dotyczące Niemiec jak i języka oraz kultury niemieckiej. 

Jury wybierze trzy najlepsze piosenki które zostaną zaprezentowane publiczności podczas uroczystości w Berlinie. Autorzy trzech najlepszych prac zostaną również uhonorowani nagroda pieniężną w wysokości 1.500 Euro za pierwsze miejsce, 1.000 za drugie oraz 500 Euro za miejsce trzecie.  Podczas uroczystości w Berlinie zostanie również zaprezentowane nagranie z 10 najlepszymi utworami, które zostaną nadesłane na konkurs.

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Fundację Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland jak również ze środków Bawarskiego Ministerstwa Stanu Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w Międzynarodowym Konkursie Piosenki do słów Josepha von Eichendorffa można znaleźć na stronie: www.eichendorff-erzaehlwettbewerb.com

Osoba kontaktowa: Jan Roessel, Tel. +49 (0)30 88 412 251, E-Mail jan.roessel@deutsche-gesellschaft-ev.de