internetRADIOinternetowe

TERAZ GRAMY:

EKO

2017-03-27
Miasta gwałtownie się rozwijają

Miasta gwałtownie się rozwijają – coraz więcej w nich zwartej zabudowy, dróg, parkingów, a coraz mniej terenów zieleni. A drzewa i zieleń miejska są w aglomeracji niezwykle istotne. A dlaczego?

Odpowiedź w dzisiejszym programie Eko, na który zaprasza Mateusz Ulanski.