internetRADIOinternetowe

TERAZ GRAMY:

SPRAWY MNIEJSZOŚCI

2017-03-10
Jeden procent dla mniejszości niemieckiej na Śląsku

Przekaż 1 procent podatku na rzecz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego. W rozliczeniu PIT można wskazać konkretne Koło Terenowe  DFK, na które ma zostać przekazana kwota.

„Pieniądze z tego tytułu przekazywane są na działalność statutową naszego Towarzystwa – na działania naszych Kół w sferze kultury, w sferze utrzymania tożsamości, czy też nauki języka. Te środki są w całości oddawane do dyspozycji naszych Kół i tam też są wydatkowane”, wyjaśnia Martin Lippa, przewodniczący Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego.

Aby przekazać 1 procent podatku na rzecz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego wystarczy w odpowiedniej rubryce rozliczenia wpisać nazwę i numer KRS Towarzystwa. Dokładna instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest tutaj.

 

ap